HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Tư vấn, chăm sóc các khách hàng có nhu cầu về bất động sản có sẵn do công ty cung cấp.
- Tìm Kiếm và Khai tháckhách hàng mới 
- Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như: đàm phán, thương lượng...
- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm của công ty 
- Các công việc cụ thể khác sẽ được trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn.
- Hoàn thành các chỉ tiêu được giao về doanh số, khách hàng, sản phẩm.12019 Copyright © NHỰA THUẬN ĐẠT